Finansiering

S&H Finans – en del av din maskininvestering

På Rinkaby Maskin har vi flera olika finansieringslösningar att erbjuda. Vi har förmånliga villkor både på nytt och begagnat. Kontakta din säljare för mer info!

LÅNETS LÖPTID

Max 7 år

RÄNTAN

Räntan, som är rörlig under hela lånets löptid, revideras den första varje månad (eller föregående bankdag om den första är en helgdag).

Referensräntan är kopplad till Stibor 30 men kan dock aldrig vara negativ. Den aktuella referensräntan som läggs in i ansökningskalkylen ska därför vara 0,00% ända fram till att Stibor 30 är positiv igen.

FÖLJANDE RÄNTOR GÄLLER

För lantbruk
År 1-3: 0,8 %
År 4-7: 1,65 %

För entreprenadmaskiner (hjullastare > 15 ton och grävmaskiner > 11 ton)
För kreditbelopp upp till 5 mio:
År 1-3: 0,8 %
År 4-7: 1,65 %

För kreditbelopp över 5 mio
Kontakta Danske Finans för individuell prissättning

S&H Leasing

Nu kan du även hyra (leasa) din maskin på samma förmånliga villkor som avbetalning. Du betalar en första förhöjd hyra på 20 % till din återförsäljare vid leverans. Hyresperioden är 3-5 år med månads- alternativt kvartalsbetalningar. Restvärdet efter hyresperiodens slut är alltid 25 %.